CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea general
extraordinària
que tindrà lloc en el Centre Municipal de Tenis de Vall d’Hebrón el dissabte 22 de
gener de 2022, a les 10’00 hores
en primera convocatòria i a les 10’30 hores en segona
convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions
2n. Aprovació, si escau, del reglament electoral
3r. Aprovació, si escau, del calendari electoral
4t. Nomenament de la Junta Electoral
5è. Elecció de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de la sessió

Barcelona, a vint-i-dos de desembre de dos mil vint-i-un

Facebook
Twitter
LinkedIn
Desplaça cap amunt