Funcionament

La Federació Catalana de Voleibol és una entitat de dret privat i d'utilitat pública, d'interès cívic i social, i sense ànim de lucre.

La FCVb reuneix als Clubs, Associacions i Entitats esportives que estan dedicats a la pràctica, a la promoció, al desenvolupament i a la tecnificació del VOLEIBOL, tan de pista com de platja, així com als jugadors, als tècnics, als arbitres, als anotadors i altres que tinguin la corresponent llicència federada.

Es competència de la FCVb ordenar, dirigir i coordinar totes les activitats del VOLEIBOL i de les disciplines del Vòlei de Pista i del Vòlei de Platja arreu de Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l`Esport de la Generalitat de Catalunya i la Real Federació Espanyola de Voleibol (RFEVB), de la qual ostenta la representació a Catalunya de manera única i exclusiva.

A l'àmbit de la seva actuació no tolerarà cap discrminació, ni política, ni racial, ni religiosa, ni de sexe, ni permetrà cap ingerència en l'àmbit de la seva competència.

Desplaça cap amunt