Grup Especial de Tecnificació GET Blume 2013-14

La Federació Catalana de Voleibol convoca als interessats / des en participar del GRUP ESPECIAL DE TECNIFICACIÓ del voleibol català, a inscriure’s per realitzar les proves d’accés i entrevistes.

El programa G.E.T.. Voleibol és un programa de la F.C.V.B. i del Consell Català de l’esport de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de detectar i perfeccionar joves esportistes per preparar-los per l’alt rendiment esportiu de la nostra modalitat.

El programa funcionarà amb format de formació especialitzada en un  horari compatible amb la dinàmica d’entrenaments i competicions dels clubs. Un cop finalitzat l’horari d’activitats diàries del programa, els jugadors podran incorporar-se a la disciplina de club.

Els jugadors disposaran d’una llicència federativa en la categoria cadet o juvenil per un club amb el qual competiran regularment.

Els objectius fonamentals del programa són 3:

a)Perfeccionar per l’alt nivell aquells jugadors que són captats per  la F.C.V.B. o per Clubs que pertanyen a la mateixa i que volen integrar-los al programa.

b)Aconseguir que mitjançant aquests jugadors i jugadores, els Clubs de  Catalunya i les seves Seleccions millorin el seu nivell esportiu per competir en l’alta competició.

c)Aconseguir que els jugadors/es participin en competicions de caràcter internacional

Existeixen 2 modalitats:

a) Interns:

Són jugadors i jugadores que resideixen, estudien i entrenen a la residència Joaquim Blume i el C.C.T.E. d’Esplugues de Llobregat.

b) Externs:

Són jugadors i jugadores que no residint la Residència Blume, participen de totes les altres activitats del programa.

Poden participar del Grup Especial de Tecnificació aquells jugadors nascuts als anys 1997-1998 i 1999 que:

– Presentar la sol · licitud, i siguin escollits en les proves d’accés convocada per la FCVB

– Superar una entrevista personal i familiar.

 -Acceptar les condicions de finançament del programa.

Les places internes són limitades i subjectes a l’aprovació del Consell Català de l’Esport a proposta de la FCVB

Estructura horària del programa

De Dilluns a Divendres

8:00-12.15 INSTITUT IES JOAQUIM BLUME I DILLUNS DE 15:30 A 17:30
12:15-14:45 ENTRENAMENT PISTA
15:15-15:45 APATS (Servei Opcional)
16:00-17:30 GIMNÀS (Servei Opcional)

Activitats del programa

a) Internes: Entrenaments setmanals dels jugadors i jugadores del programa amb un alt volum de treball tècnic, tàctic, teòric i condicional. Seguiment de l’evolució dels jugadors i jugadores a les diferents convocatòries,  torneigs i competicions d’àmbit nacional i internacional.

b) Externes Competicions en campionats amb els clubs de Catalunya, lliga autonòmica, fases finals i nacionals. Elaboració d’informes semestrals per pares i reunions informatives de clubs

 c) Internacionals: Participació en competicions de caràcter internacional (Torneigs i Memorials). Promoure la inclusió dels nostres jugadors i jugadores en els programes i convocatòries de la RFEVB.

Sol.licitud d’Inscripció

Dades econòmiques

Funcionament i Normativa

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
 

Grup Femení: afiorenza@fcvolei.cat
Grup Masculí: atoribio@fcvolei.cat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top