Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea General Ordinària que tindrà lloc a Barcelona, a la Sala Pierre de Coubertain del Museu i Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet del Consell Català de l’Esport situada al carrer Buenos Aires, 56-58, el proper dimecres 18 de juny de 2014, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona  convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA:

PRIMER –      Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea.

SEGON –        Informe de presidència.

TERCER –       Ratificació, si s’escau, de nous membres de Junta Directiva .

QUART –        Examen i, en el seu cas, aprovació de la memòria, del tancament del balanç, i del Compte de resultats de la Federació Catalana de Voleibol corresponent a l’exercici del

2013.

CINQUÈ –       Nomenament de l’auditor per a l’exercici 2014 i aprovació de les tarifes federatives de la temporada 2014/2015.

SISÈ –                        Examen i aprovació, en el seu cas, del pla general d’actuació per a la temporada 2014/2015 , els programes, les activitats esportives i els seus objectius; debat de les propostes relatives presentades dintre de termini pels membres de l’assemblea, si s’escau.

SETÈ–          Assumptes varis

VUITÈ.-         Precs i preguntes

La informació en relació a les matèries objecte de l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la seu central de la Federació, des de la convocatòria de la mateixa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Desplaça cap amunt