Comunicat de la Federació Catalana de Voleibol

En relació al comunicat publicat per la RFEVB el 25 de gener de 2022 titulat ‘EL JUTJAT CONDEMNA A PAGAR COSTES A LES FEDERACIONS DE VOLEIBOL DE CATALUNYA, PAÍS BASC, ARAGÓ, COMUNITAT VALENCIANA I CANTÀBRIA, PER LA DEMANDADES DESESTIMADA PRESENTADA PER AQUESTES CONTRA LA RFEVB ‘, la FCVB vol manifestar que:

 • El comunicat de la RFEVB parla sobre la DEMANDA INTERPOSTA per impugnar l’assemblea general de la RFEVB, que es va celebrar de manera telemàtica el 23 de maig del 2021.
 • Les federacions autonòmiques de Catalunya, País Basc, Aragó, Comunitat Valenciana i Cantàbria, vam presentar una demanda sol·licitant la nul·litat dels acords de la dita assemblea i, A MÉS, també vam demanar que se suspenguessin de manera cautelar aquests acords.
 • La jutgessa s’ha pronunciat, denegant, única i exclusivament aquesta petició de mesures cautelars, cosa que érem conscients que podia succeir, que succeeix la majoria dels casos i que tot i així vam sol·licitar per l’extrema gravetat dels motius al·legats a la demanda: el president de la RFEVB no va permetre ni debatre ni votar la majoria dels assumptes que es van tractar, considerant-los directament i automàticament aprovats.
 • La jutgessa considera que si s’haguessin concedit les mesures cautelars s’estaria anticipant la sentència, qüestió que respectem absolutament.
 • La denegació de les mesures cautelars va ser notificada el 14 de desembre del 2021, mentre la resta del procediment judicial segueix el seu curs.

Un cop realitzat aquest recordatori volem manifestar que:

 • Sorprèn que, gairebé un mes i mig després que es notifiqués la decisió de la jutgessa, la RFEVB publiqui ara un comunicat.
 • La RFEVB afirma que el jutjat condemna a pagar costes “per la demanda desestimada” i LA DEMANDA NO HA ESTAT DESESTIMADA, sinó únicament hi ha hagut un pronunciament sobre la sol·licitud de mesures cautelars sobre els acords adoptats a l’assemblea del 23 de maig passat.
 • És possible que la RFEVB i el seu president hagin aprofitat l’inici del procés electoral de la FCVB per emetre aquest comunicat intentant confondre els membres de la federació subestimant-los en excés?
 • El comunicat de la RFEVB es refereix indistintament a “demanda” i “denúncia”, mostrant un clar desconeixement del procediment i de la terminologia adequada per comunicar una decisió judicial, la qual cosa, tot sigui dit, no ens sorprèn, a la vista de els darrers comunicats publicats per la RFEVB relacionats amb decisions judicials.
 • En la notificació de desestimació de les mesures cautelars sol·licitades, la jutgessa afirma en el seu escrit que a simple vista i sense aprofundir excessivament, es poden apreciar “certes irregularitats en el procés i forma de dur-se a terme l’Assemblea”. Suposem que la RFEVB ha oblidat incloure aquesta important afirmació al seu comunicat, ja que la seva rellevància és més que evident.
 • Així, aquest procediment judicial encara està en curs i únicament s’ha resolt sobre la sol·licitud de mesures cautelars, quedant encara pendent de celebrar-se l’audiència prèvia i la vista del judici
 • Recordar a la RFEVB que té sobre la mesa una resolució judicial que estableix la retroacció del procés electoral i, per tant, la repetició de les eleccions a partir del cens electoral, a l’efecte de tornar a triar els membres de l’assemblea general , a la comissió delegada i al president federatiu.

COMUNICAT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top