Col.legiatura d’Entrenadors

Per a la tramitació de la seva llicència d’entrenador/a qualsevol entrenador/a, independentment de la titulació actual que posseeixi, haurà d’acreditar la voluntat de vetllar per a la seva formació amb el compromís de participar en els cursos i clínics que la Federació Catalana de Voleibol (FCVb) organitza al llarg de la temporada esportiva. Amb aquest acord es crea la Col.legiatura a l’Escola d’Entrenadors/es.

Els entrenadors/es col·legiats tindran dret a la inscripció gratuïta als clínics organitzats per la FCVB, així com a aquells serveis de formació que així consti en la seva convocatòria.

Tal com ho estableix la normativa aprovada, tots els entrenadors amb llicència en vigor tindran accés gratuït, emplenant la fitxa d’inscripció.

Per formalitzar la col·legiació,  l’entrenador/a que vulgui exercir en el territori català haurà d’ingressar la quantitat de 30€ anuals en concepte de formació a la seu de la FCVb. El pagament d’aquest import serà considerat com a imprescindible per a la tramitació de les llicències d’entrenadors/es.

Full de col·legiat a l’Escola d’Entrenadors

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top