UFEC i Federacions Esportives fan front comú davant les inspeccions de la Seguretat Social

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) es va reunir, ahir a la seu de la Federació Catalana de Basquetbol, amb les federacions esportives catalanes per exposar en quin estat es troba el cas de les inspeccions de la Seguretat Social als clubs esportius catalans i unir-se en contra d’aquesta situació.

A la reunió, presidida pel president de la UFEC, David Moner, acompanyat pel president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan Fa, Roberto Malo, assessor fiscal de la UFEC, i Carlos Martín, responsable del Departament Laboral, va assistir també la presidenta de la nostra Federació, Maribel Zamora.

En la reunió es van exposar l’origen de la problemàtica, les inspeccions que s’han dut a terme aquests darrers mesos a clubs i federacions esportives i tots els punts conflictius d’aquest assumpte, especialment pel que fa a la remuneració a àrbitres, monitors, esportistes pseudoprofessionals o les compensacions de despeses a voluntaris.

La UFEC va explicar que les primeres notícies sobre aquesta situació van arribar el segon semestre de 2012. En conseqüència, es va crear un grup de treball integrat per la UFEC, representants de la Secretaria General de l’Esport i les federacions catalanes de natació i futbol per analitzar la situació i intentar minimitzar el seu impacte sobre el món de l’esport. Representants d’aquest grup de treball es van reunir amb la Inspecció de la Seguretat Social i es va arribar a uns acords, entre ells, que no es fessin inspeccions d’ofici fins el 30 de setembre.

A partir d’aquests acords, des de la UFEC s’ha fet difusió dels mateixos a federacions i clubs per informar el món de l’esport de la situació i el que marca la Inspecció, mostrant la seva disconformitat amb aquest assumpte. En el cas de la FCVb es va aprofitar el marc del Campionat d’Espanya infantil femení de Sant Cugat a finals de maig per explicar als clubs assistents la situació que es plantejava en aquest futur immediat.

La UFEC ha programat nou xerrades informatives per tot el territori, de les quals ja se n’han celebrat 8 – inclosa la d’ahir – i s’ha posat a disposició de tots els clubs i federacions els serveis fiscals i laborals de la UFEC per resoldre, sense cost, els dubtes que hi puguin haver.

Així mateix, ahir la UFEC va fer pública la solució que ha enviat als grups parlamentaris catalans al Congrés, on se’ls insta a “instruir, per mitjà d’una moció al Ple de la seu parlamentària corresponent, la cristal·lització d’una interpretació àmplia del context legal vigent en virtut de la qual els treballs desenvolupats pel personal voluntari degudament registrats i protocol·litzats en el marc d’una entitat esportiva sense ànim de lucre de caràcter social afiliada a la Federació esportiva corresponent, que en cap cas impliqui la realització de tasques professionals i/o laborals i llur compensació assignada no superi en el còmput anual la quantia equivalent al Salari Mínim Interprofessional, siguin a tots els efectes exclosos del concepte legal de relació laboral i de rendiments del treball”.

Amb aquest informe, la Unió de Federacions vol solucionar el fet que els voluntaris esportius es vinculin a la categoria de professionals de l’esport i per tant, que hagin de cotitzar a la Seguretat Social, una situació que seria dramàtica per a l’esport de base. Podeu ampliar aquesta informació amb la notícia publicada a la pàgina web de la UFEC.

Degut a la situació actual, s’ha decidit fer un manifest de totes les federacions esportives catalanes per reclamar aquesta regulació del voluntariat esportiu i protestar davant d’aquest fet, ja que si no s’hi posa fre, l’esport català està en greu perill, i podrien arribar a desaparèixer la meitat de clubs dels més de 8.000 que hi ha a Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top