Enviament de qüestionari als entrenadors col•legiats per millorar el CTE i el col•lectiu

El passat divendres els entrenadors col·legiats catalans van rebre des de l’Àrea Tècnica de la Federació Catalana de Voleibol, en conjunció amb el Comitè Tècnic d’Entrenadors, un qüestionari com el primer d’una sèrie de consultes que s’aniran traslladant periòdicament als tècnics col·legiats amb el fi de que participin de manera activa en les decisions que han de donar sentit i fer exitós el plantejament de la col.legiatura.

El qüestionari enviat als entrenadors catalans disposa de diferents seccions a avaluar, tals com cursos, activitats i enfocament de la col.legiatura per a properes edicions i en l’actualitat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top