Convocatòria Assemblea General Extraordinària

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea General Extraordinària que tindrà lloc telemàticament per zoom, el divendres 4 de desembre, a les 17’30 hores en primera convocatòria i a les 18’00 hores en segona convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER –       Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea.

SEGON –         Informe de presidència.

TERCER –        Ratificació, si s’escau, de nous membres de Junta Directiva .

QUART –         Competicions. Adaptació a la situació Covid

CINQUÈ –        Situació econòmica. Adaptació a la situació Covid.

SISÈ –             Assumptes varis

SETÈ.-             Precs i preguntes

 

La informació en relació a les matèries objecte de l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la seu central de la Federació, des de la convocatòria de la mateixa.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top