Celebrat el II Congrés de l’Esport Català a l’INEFC de Barcelona amb presència del voleibol català

Dissabte 11 de juliol va celebrar-se a les instal·lacions de l’INEFC de Barcelona la sessió plenària i de cloenda del II Congrés de l’Esport Català, una cita amb la que Generalitat de Catalunya, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) van posar de manifest les principals conclusions a que han arribat després de fer una reflexió conjunta per potenciar Catalunya com a país referent a Europa i al món en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

Conscients de la importància de l’esport –sector que representa actualment un 2,1% del PIB, té beneficis socials, econòmics i de projecció internacional, i compta amb extens entramat associatiu que aplega milers de ciutadans- la UFEC, conjuntament amb la UCEC, va considerar convenient donar un nou impuls a un model que, tot i els èxits que ha donat, avui en dia pot considerar-se de caduc i entrat en crisi.

L’acte va comptar amb la presència i intervencions d’Agustí Boixeda, director de l’INEFC Catalunya; Gerard Figueras, director del Consell Català de l’Esport; Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya; Iván Tibau, secretari general de l’Esport; Francesc Homs, consell de la Presidència a la Generalitat de Catalunya; Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; i Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. La Presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, també va estar present a l’acte intervenint i exposant en el mateix les conclusions com a membre de la Comissió de formació i educació, una de les sis comissions diferents que s’han anat reunint per analitzar les aportacions en els diferents àmbits i que s’estructuren en quatre grans comissions sectorials, una de territorial i una directiva.

L’objectiu del Congrés era redefinir i rellençar el model esportiu de Catalunya, en aquest sentit, les línies estratègiques d’aquest procés passen per incrementar el nombre de ciutadans actius que practiquen esport de manera continuada; regular nova legislació sobre l’esport des de l’òptica de la transversalitat i dels drets socials; potenciar el sector com a motor de la recuperació econòmica i de la projecció de Catalunya; i fer sostenible el sistema esportiu basant-se en la concertació públic-privada.

Així, les principals accions a desenvolupar que resumeixen les línies estratègiques són:

  1. Crear el Ministeri (Conselleria) de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.
  2. Elaborar una nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.
  3. Adequar les estructures administratives i legislatives esportives catalanes al marc legislatiu i esportiu i olímpic en l’àmbit comunitari i internacional.
  4. Impulsar la creació de la Unió d’Esports de Catalunya des de la UFEC per tal de construir un paraigua organitzatiu de les entitats esportives sens ànim de lucre que pugui treballar per aconseguir més recursos i defensi els seus interessos.
  5. Establir una hora de pràctica d’activitat física i esport al dia en totes les franges del sistema educatiu.
  6. Elaborar periòdicament indicadors sobre l’estat de l’activitat física i l’esport a Catalunya.
  7. Fer sostenibles els clubs i les entitats esportives com a peça estructural del sistema esportiu catalpa.
  8. Potenciar els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya.
  9. Donar una formació de qualitat per a professionals de l’activitat física i l’esport de referència en tots els nivells.
  10. Aconseguir un nou model de finançament que permeti augmentar els recursos públics i privats disponibles per al sector de l’activitat física i l’esport.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top