Campionats d’Espanya RFEVB

Davant la notícia publicada, avui 20 de juliol de 2020, a la pàgina web de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) respecte als Campionats d’Espanya i els acords que es van prendre en l’Assemblea General de l’11 de juliol, com a presidenta de la Federació Catalana de Voleibol manifesto que:

– L’Assemblea General va acordar, gairebé per unanimitat, tirar endavant amb la celebració dels Campionats d’Espanya, sempre que les condicions sanitàries ho permetessin, com ja va publicar aquesta federació en la seva notícia de divendres passat, 17 de juliol.

– L’Assemblea General va aprovar, per unanimitat, autoritzar la Comissió Delegada a prendre les mesures sanitàries necessàries per a la protecció i prevenció de la COVID 19.

Dit això, puc assegurar que les manifestacions de la notícia de la RFEVB no s’ajusten a la realitat ni als acords que es van aprovar en l’Assemblea General. Sorprèn veure com la votació favorable a la celebració dels Campionats d’Espanya no va sortir publicada en la primera notícia sobre l’Assemblea General per la RFEVB.

Els Campionats d’Espanya van ser un punt específic i concret de la reunió i no poden, ni deuen, barrejar-se amb les autoritzacions ni les firmes de convenis genèrics que el president va sol·licitar a la fi de l’Assemblea. A més, els Campionats d’Espanya estan adjudicats des del passat mes de novembre, tal com es va acordar en reunió de Junta Directiva i Comissió Delegada aquell mateix mes. D’altra banda, per a l’organització d’uns Campionats d’Espanya mai s’han signat convenis entre l’organitzador i la RFEVB, només era necessària la comunicació d’aquesta adjudicació, atès que els organitzadors presenten els seus projectes segons les bases d’adjudicació. En el cas que fos necessària prendre alguna mesura a causa de l’COVID-19 hi va haver una autorització expressa amb aquesta finalitat, de manera que ara mateix, no hi ha cap excusa per no portar endavant els campionats, llevat de per motius sanitaris. En el cas de suspendre’ls per un altre motiu s’estarà incomplint un acord d’assemblea.

En representació de la Federació Catalana de Voleibol van assistir a l’Assemblea General 4 representants de clubs, 1 representant de jugadors i jo mateixa, com a presidenta de la federació. Les declaracions que apareixen a la notícia de la RFEVB, on es pretén desprestigiar els assembleistes, i en especial als nostres representants, són totalment inadmissibles, i només responen a la pèrdua i incapacitat de lideratge en la qual està caient el president i que ens ha portat a retirar-li el nostre suport.

No entraré a respondre amb desqualificacions personals, com fa el president de la RFEVB, però és important donar a conèixer la realitat i no permetre que falses narracions ataquin l’honorabilitat dels assembleistes i el prestigi de l’assemblea del nostre voleibol, que és sobirà a la presa de decisions.

Manifestar, des d’aquí, tot el nostre suport als organitzadors dels Campionats d’Espanya i agrair-los la seva feina i dedicació. Des de la Federació Catalana de Voleibol ens posem a la seva disposició per poder dur a terme aquestes competicions, sempre que l’COVID-19 ho permeti. Que el coronavirus sigui l’únic motiu que porti a la seva suspensió i no altres motivacions presidencialistes. Si alguna cosa va passar en l’última Assemblea General és que va estar mal dirigida, amb alguns punts mal plantejats, i amb la retirada majoritària de suport a l’actual president.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top