Nivell I – Lleida – Abril 2023

La Federació Catalana de Voleibol, per mitjà de la CTARJ, amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport de Lleida. Aquest curs iniciarà el dia 01 i finalitza el 26 d’abril de 2023

Els alumnes qualificats com APTES al finalitzar el curs obtindran el títol corresponent. Aquest títol es de
caràcter federatiu.

*Els candidats hauran de complir els següents requisits
– Aprovar l’examen teòric final
– Aprovar l’examen d’acta
– Per obtenir títol definitiu, completar 20 actes

Informació a tenir en compte sobre el format del curs:
– Les classes presencials (obligatorietat en el percentatge d’assistència del 80%) es desenvoluparan
a la instal·lació corresponent.
– Les classes teòriques es desenvoluparan VIA ZOOM (online) en dia laboral entre les 19 i les 21 o
22 hores. L’assistència a la mateixa serà obligatòria en un percentatge del 80% per tal de poder
validar la part presencial del curs.
– Un cop finalitzi la classe via ZOOM serà penjada per tal de que l’alumne pugui tornar-la a veure.
(Enllaç penjat a la plataforma MOODLE del curs)
– La plataforma MOODLE serà la que s’utilitzarà com a suport per tal de facilitar la informació,
documentació i avaluació dels alumnes. Es donarà accés a la mateixa abans de començar la
primera classe online del curs.
– En el moment de fer la inscripció, és important que doneu el vostre correu electrònic i número de
telèfon amb els que hi haurà la comunicació entre director del curs i vosaltres, a més que
s’utilitzen per fer les altes en la plataforma MOODLE per poder accedir-hi.

MÉS INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS

INSCRICPIONES FINALITZADES

Scroll to Top