Nivell Bàsic – Vic – Setembre

La Federació Catalana de Voleibol, per mitjà de l’Escola d’Entrenadors, amb la col·laboració del VIC
VÓLEI AEE JAUME CALLÍS, organitza el curs de Tècnic Català Voleibol de Nivell Bàsic. Aquest curs es celebrarà els dies 12 al 19 de setembre de 2022.

Els alumnes qualificats com APTES al finalitzar el curs obtindran el títol corresponent, que es permetrà ,una vegada s’hagi realitzat un any de pràctiques, la possibilita de poder realitzar el següent nivell. Aquest títol es de caràcter federatiu.
El format del curs serà el següent:
 Les classes teòriques es desenvoluparan VIA ZOOM (online) en dia laboral entre les 19 i les 22 hores. L’assistència a la mateixa serà obligatòria en un percentatge del 90% per tal de poder validar la part presencial del curs.
 Una vegada es faci la classe via ZOOM serà penjada per tal de que l’alumne pugui tornar-la a veure (plataforma MOODLE del curs)
 Les classes presencials (obligatorietat del mateix percentatge d’assistència que a les classes online) es desenvoluparan a la instal·lació esportiva corresponent.
 La plataforma MOODLE serà la que es utilitzarà com a suport per tal de facilitar la informació, documentació i avaluació a les alumnes. Es donarà accés a la mateixa abans de començar la primera classe online del curs.

MÉS INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ

INSCRICPIONES FINALITZADES

Scroll to Top